Saturday, November 12, 2016

[Instiz] Người nước ngoài làm một cái meme suicide squad nè

----
Phản hồi bài viết:  +13

- Ờ... Thế Kim Jongun là Harley Quinn hử?
> Không, là cái bà kia kìa
>>ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
>>ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Deadshot Trump

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Ơ tưởng Putin với Trump là người yêu của nhau sẵn rồi mà? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Cứ mỗi lần nhìn thấy những người này là lại không thể nghĩ được gì khác ngoài "vô vọng"...

- Uầy... uầy.. Không biết giờ sẽ có biến gì nhỉ...

- Vô cmn vọng....

- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Edit đỉnh nhất quả đất nhé

- Khô lời ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ đồng ý
-----
Credit: https://goo.gl/fGpozt

No comments:

Post a Comment