Friday, November 11, 2016

Instiz: Nạn nhân của hiệu ứng mới của V App====

- Phản ứng của hai người còn giống nhau nữa chứ ㅋㅋㅋ

- Hài vãi ㅋㅋㅋ

- Có vẻ Taeyeon thật sự ghét hiệu ứng đó ㅋㅋㅋ

- Ômô ômô ômô ㅋㅋㅋㅋㅋ

- Doong Doongie xinh quá..

- Biểu cảm của Kim Tae yeon  ㅋㅋㅋ  Như kiểu vừa nhìn thấy điều không nên thấy  ㅋㅋ

- Cả hai đều thốt lên "ômô" ㅋㅋㅋㅋ

- Nhìn hai người ngớ người ra mà buồn cười quá ㅋㅋ

- Ủa nhưng cái gì vậy ㅋㅋ Sao tự dưng lại có cái kiểu đấy nhỉ ㅋㅋㅋ  Bảo sao ai cũng bị bất ngờ ㅋㅋㅋ

- Cả hai đứa đều cute tao chết mất ㅋㅋㅋ

- Uầy.. À klq các mẹ ơi Taeyeon hack tuổi vãi..

- Biểu cảm của Taeyeon buồn cười thế.. ㅋㅋㅋㅋㅋ

- Mà sao nó lại tòi ra từ mũi vậy ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Hul.. Ăn bờ lí vây bờ..  Joy vốn đẹp vậy đó hả?

- clgt ㅋㅋㅋ

- Chỉ nhìn gif thôi đã có thể hình dung thấy tràng   ômô ômô của họ  ㅋㅋㅋ

- Sao mình lại thấy buồn cười thế nhỉ ㅋㅋㅋ

- Taengoo: 'Ah cái gì vậy..' Joy: 'Ah cái gì vậy!!!'

- Joy đẹp dữ??

- Dễ thương thật ㅠㅠㅠ

- Hai cục cưng ㅠㅠㅠ


=
Credit: pannatic 

No comments:

Post a Comment