Sunday, November 27, 2016

Instiz: Một nữ diễn viên suốt ngày cười hơn hớn khi đóng phimLà Gongvelyㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Dù là NG hay cảnh diễn bình thường thì chị ấy cũng luôn vui vẻ  ㅋㅋㅋㅋ
Phản hồi bài viết: +6

====

- Đúng là lúc nào chị ấy cũng vui vẻ được hết ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Hồi Pasta biểu cảm của chị ấy cũng thường xuyên như vậy nên mới ra đời cái tên Gongvely đó~~ Chị ấy thật sự rất đáng yêu   ㅠㅠ

- Yêu ghê ㅠㅠ

- Dongil ssi  jjang ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Có vẻ đóng cùng với Sung Dong-il nim khó khăn lắm, anh ấy rất hay ngẫu hứng thay đổi các đoạn của mình  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Đúng là Gongvely

- Gif của Sung Dong Il ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Thích việc lúc nào bả cũng cười thật to  ㅋㅋㅋ

- Đều là diễn viên cực nổi mà vẫn có thể chơi vui tới vậy  ㅋㅋㅋㅋㅋ
- Dễ thương quá ㅠㅠ


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment