Monday, November 14, 2016

Instiz: Kiểu tóc nữ đang là mốt

Mái chó gặm 
 


Phản hồi bài viết: +5

====

- Ai cũng xinh nên để tóc này đẹp lắm...

- Nếu là em thì.., (khuôn mặt đáng thương)

- Có vẻ tóc này là mốt của 10 năm trước  ㅋㅋㅋㅋ

- Trừ Gain ra thì tôi chả thấy ai để kiểu này mà đẹp cả 

- Cũng muốn thử nhưng chắc mình sẽ fail thôi...

- Son Gain  ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

- Gain hợp thế

- Cực kỳ khó để kiểu này luôn ý...

- Bạn tôi có để kiểu này, trông lại hợp ấy 

- Ôi mặt Bomi gánh team khổ quá
 


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment