Friday, November 4, 2016

Instiz: Gọng kính đang mốt nhất bây giờ










Cả gái lẫn trai đều rất chuộng kính này 

Phản hồi bài viết: +1 

==== 

- Mình thử đeo rồi... Trông như thằng vứt đi nên giục ngay và luôn 

- Mình cũng mới đổi kính sang gọng này... không chỉ đổi gọng mà mình còn đổi luôn tên của mình nữa... Giờ mình là Dr. Slump Arale
-- Em đổi tên thành thầy giáo Kim Goo luôn òi 

- Hồi còn trẻ bố em cũng có một cặp như thế 

- Mình cũng có kính này, nhưng chỉ đẹp khi là kính không tròng thôi... bỏ thêm cái mắt kính vào trông con mắt của mình chả khác thì một cái chấm bé xíu 

-  Mình đeo chả hợp tí nào  ㅠㅠㅠㅠ

- Dạo này aiiiiiiii cũng đeo hết luôn 

- Mình cũng muốn đổi gọng  ㅠㅠㅠ

- Mấy đứa trên trường mà cận thì đều chuyển qua kiểu này hết rồi... và đương nhiên là cũng có vài đứa không 

- Kính của mình đó hô hô cực mốt luôn 


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment