Wednesday, November 2, 2016

Instiz: Bình quân thu nhập của nhân viên YG, SM và JYP (tóm tắt)

Image result for sm entertainment logo

(Thông số lấy từ một bài báo viết năm 2014)

Bình quân thu nhập hàng năm
YG - 32 triệu won
SM - 30.13 triệu won
JYP - 29.9 triệu won

Bình quân thu nhập của nhân viên nam
YG - 36 triệu won
SM - 31 triệu won
JYP - 32.2 triệu won

Bình quân thu nhập của nhân viên nữ
YG - 26 triệu won
SM - 29 triệu won
JYP - 27.4 triệu won

Bình quân thu nhập của ban giám đốc
SM - 203.5 triệu won (Kim Young Min được trả 1.3 tỉ won năm 2013)
YG - 196 triệu won
JYP - 154 triệu won

Tỷ lệ nhân viên bán thời gian
SM - 28% (nam), 46% (nữ)
YG - 7%
JYP - 0% (toàn bộ nhân viên công ty là nhân viên toàn thời gian)

=

- Chênh lệch thu nhập giữa nhân viên nam và nhân viên nữ ở YG kìa...

- Ít nhất thì SM trả lương ít chênh nhất

- JYP toàn nhân viên toàn thời gian, hay nhỉ

- Lương cho nhân viên nam và nhân viên nữ khác biệt vậy vì công việc của họ cũng khác nhau

- Nếu Big 3 mà còn thế này thì tưởng tượng mấy công ty nhỏ xem... khóc

- Ngành giải trí vốn nổi tiếng là trả lương bèo bọt mà... Người ta chỉ làm mấy năm lấy kinh nghiệm để nhảy sang các công ty lớn khác thôi

- Không biết mấy người này có nhiệm vụ gì nhỉ. Có giống công ty bình thường không?
_

Credit: kpopkfans

No comments:

Post a Comment