Monday, November 28, 2016

Instiz: Âm thanh luôn làm các nghệ sĩ giật thon thót dù có nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa

===
- Lim Changjungㅋㅋㅋㅋ


- Quả gif của Lim Changjung xem đi xem lại vẫn thấy hài ㅋㅋㅋㅋㅋ


- Gif của cụ Lim buồn cười vãi ㅋㅋㅋㅋ


- Choi Seungcheol quá sức đáng yêu ㅋㅋㅋㅋ


- Lim Changjung ㅋㅋㅋ Cả cuộc đời của ổng là sitcom dài tập ㅋㅋㅋㅋ


-Seokjin ở gif cuối ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


- Park Sooyoung cứ giật mình là hoan hô ㅠㅠㅠㅠ Đáng yêu ghê ㅠㅠㅠ


- Coups.. Chúng ta lại gặp nhau trong post này rồi ㅋㅋㅋ


- Song Yunding..ㅋㅋㅋㅋ Đến cái cách giật mình của ổng cũng buồn cười ㅋㅋㅋ


- Joy ㅋㅋㅋㅋㅋ


- Seungcheol-ahㅋㅋㅋㅋ Anh ngã thật đó hả?ㅋㅋㅋㅋ


- Gif cuối là của nhóm nào thế?


- Cái clip của Eric Nam thì tìm ở đâu được hả các mẹ? ㅋㅋㅋㅋㅋ


- Kim Jongin làm như không có gì xảy ra ㅋㅋㅋㅋ Và cách Jin giật mình nó thiệt.. ㅋㅋㅋㅋ


- Yunhyeong đáng yêu quá tao chết mất thôi ㅠㅠㅠㅠ


- Nam Yoondo quá sức đáng yêu!<3 br="">

- Có vẻ Yerin thật sự giật mình trong gif đó nhỉ ㅋㅋㅋ Mình cứ xem đi xem lại mãi không chán..


- Choi Seungcheol và Lim Changjung là hai pha hài nhất ㅋㅋㅋㅋ


- Cái cậu đầu tiên ngất luôn đó hả? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


- Seungcheolie bao cưng ㅠㅠㅠㅠ


- Joy toàn hất tung cả hai tay lên giời mỗi khi giật mình thôi..buồn cười đcđ ㅋㅋㅋ


=
Credit: pannatic

No comments:

Post a Comment