Thursday, November 3, 2016

Edaily - Naver: "Jung Joon Young, đến Pháp mà không có 'vé chiều về'"... chưa xác định bao giờ trở lại
1. [+25,090, -532] GATO với người có thể mua vé một chiều và chạy trốn như anh ấy ghê

2. [+17,423, -523] Vâng, em cũng muốn dùng một chiếc vé một chiều và đi thật xa

3. [+14,932, -555] Chắc bao giờ visa hết hạn thì sẽ trở lại thôi... Mắc gì phải làm rùm beng lên

4. [+9,780, -530] Vậy là khi nào thích thì có thể mua vé chiều về mà ha? Phóng viên lại phản ứng thái quá rồi

5. [+17,058, -3,148]  Thằng nhà báo đã hủy hoại cuộc đời anh ấy thì giờ chắc vẫn đang an nhàn sung sướng

6. [+1,897, -80] Phóng viên này, có bao giờ anh nghĩ rằng Jung Joon Young đi bằng chiếc vé một chiều, nhưng khi nào thích thì anh ấy hoàn toàn có thể mua chiều về không?? Chẳng thấy có gì to tát cả chậc chậc

7. [+1,779, -58] Tình hình đang rối ren thế này thì ổng được chạy trốn khỏi Địa Ngục Joseon là may ý

8. [+1,550, -90] Dân phượt cũng hay đi kiểu vé một chiều mà. Có nhất thiết phải hô hào loạn lên không?  

9. [+1,476, -95] GATO ghê. Đúng là lo lắng cho nghệ sĩ chỉ tổ tốn thời gian.


=
Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment