Monday, November 14, 2016

Daum Cafe: Sự thật đằng sau những bộ ảnh giường chiếu


- Ngón chân  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ  Mặt kiểu rất bình yên nhưng ngón chân cân cả thế giới 

- Uầy  ㅋㅋㅋ  hay

- Bảo sao. Lúc nằm xuống da cũng bị kéo xuống vì lực hút trái đất, nhưng xem ảnh họa báo chẳng bao giờ bị thế

- Làm em nhớ cảnh giường chiếu trong Sherlock quá   ㅋㅋㅋㅋㅋ

- Cứ nghĩ là người mẫu phải nằm hẳn xuống cơ =
Credit: kkuljaem 

No comments:

Post a Comment