Monday, November 7, 2016

Daum Cafe: Đoán tên nữ diễn viên chỉ bằng hình hồi nhỏ


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
Đáp án: 

1. Kang Sora
2. Son Ye Jin
3. Shin Se Kyung
4. Shin Minah
5. Hwang Jung Eum
6. Moon Chae Won
7. Han Ji Min
8. Kim Hyun Joo
9. Lee Yeon Hee
10. Kim Hee Sun
11. Jeon Ji Hyun
12. Kim Tae Hee
13. Lee Min Jung
14. Moon Chae Won
15. Kang So Ra
16. Song Hye Kyo
17. Kim Tae Hee
18. Lee Young Ae 
19. Son Ye Jin
20. Jeon Ji Hyun 
21. Shin Minah
22. Han Ji Min
23. Gong Hyo Jin- Mấy người mà nhìn hình đoán ngay được tên là   Shin Se Kyung, Lee Min Jung, Shin Minah, Lee Yeon Hee

- Kim Tae Hee sinh ra đã đẹp sẵn rồi

- Moon Chae Won ở #14 làm sao em cứ nhớ tới Seo Eon 

-  Gong Hyo Jin cute quá

- Ai cũng biết hình 13 là Lee Min Jung 

- Em tưởng hình của Shin Se Kyung là Haru cơ  ㅋㅋㅋㅋ


-
Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment