Tuesday, November 29, 2016

Bài báo: Zico x Crush x Dean, chất swag của những kẻ sinh năm 92 'Bermuda Triangle'Nguồn: Ilgan Sports - Naver


1. [+929, -65] Daebak...

2. [+666, -49] Những chúa tể nhạc số cuối cùng cũng...

3. [+597, -46] Tổ hợp ông hoàng digital?

4. [+506, -58] Đại giá quang lâm, tránh đường tránh đường

5. [+446, -47] Wow, điên mất ㅠㅠㅠㅠㅠ hay kinh khủng, xem MV đi cả nhà ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ Crush ♡

6. [+93, -8] Phần mở đầu của Dean hay quá ♡

7. [+111, -15] Chuyện xảy ra năm 1992

8. [+87, -10] Xem thử MV vì Zico cơ mà đệt... Đau tim vì Dean

9. [+69, -5] Đoạn của Dean cứ văng vẳng trong đầu mãi thôi ㅋㅋㅋㅋ

10. [+95, -14] Bài này quá đỉnh... giọng Dean giọng Crush hòa với rap của Zico.. game over

Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment