Thursday, November 17, 2016

Bài báo: Twice Dahyun, "Các thành viên đã chuẩn bị đồ ăn trưa để đi thi, em cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh"Nguồn: OSEN - Nate

1. [+251, -71] Ai quan tâm, điểm số ra sao không quan trọng, đằng nào cũng được biệt đãi vào đại học thôi  

2. [+210, -144] Trông bình thường quá, em này là người nổi tiếng thật á?

3. [+166, -91] Uầy, trông y chang Hyun Joo Yeob;;;;;

4. [+21, -14] Dahyun chỉ đi thi thôi chứ con bé có đăng ký vào trường nào đâu. Có đi thi thôi mà cũng bị ăn gạch...

5. [+15, -10] Đáng yêu ghê ㅋㅋㅋ

6. [+12, -6]  Nhưng thật sự các bồ nghĩ em này xinh á??

7. [+10, -8] Dahyun cục cưng

8. [+8, -7] Dahyun-ah, thi tốt nha em~


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment