Saturday, November 19, 2016

Bài báo: SNSD Taeyeon "trao giải thưởng với nụ cười bẽn lẽn"
Nguồn: X Sports News via Nate

1. [+430, -96] Taeyeon đã trở lại với ngoại hình mũm mĩm hơn rồi

2. [+395, -100] Hồi mới debut nhìn mũm mĩm lắm, có vẻ như chị này đã tăng thêm vài cân rồi

3. [+113, -57] Cute~~ ㅋ

4. [+100, -47] Taeyeon tăng cân rồi ㅋㅋㅋ Nhìn moe ghê ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

5. [+57, -73] Cặp mắt của bả...? Lại đụng chạm dao kéo ở mắt à?

6. [+48, -10] Trong thời gian nghỉ quảng bá cô ấy đã tăng thêm vài cân rồi

7. [+48, -13] Giờ đã bắt đầu thấy vài nét già dặn quay trở lại trên gương mặt Taeyeon vì cổ bị tăng cân

8. [+43, -49] Mặt chế này dường như đã thay đổi nhiều...

9. [+39, -13] Đối với cánh đàn ông thì đây là số cân nặng lí tưởng đó. Hy vọng chị ấy đừng giảm cân nữa

10. [+37, -44] Cô ta đã làm gì với cặp mắt vậy?

Credit: Netizrnbuzz

1 comment: