Wednesday, November 30, 2016

Bài báo: 'The Show' Mamamoo giành #1 với Decalcomanie. "Cảm ơn tình cảm của các bạn"

Nguồn: OSEN  - Naver

1. [+1,332, -47] Mamamoo, cùng thành công hơn nữa nhé  ♡♡♡♡♡

2. [+927, -33] Mamamoo  chúc mừng #1! Hãy tiếp tục giành #1 nào  ♡

3. [+901, -40] Xem họ diễn mà thấy nhóm rất yêu sân khấu! Họ sinh ra là để làm ca sĩ!

4. [+863, -33] Cảm động quá  ㅠㅠㅠㅠ chúc mừng Mamamoo ♡♡♡

5. [+685, -30] Chúc mừng nhé  ♡♡♡♡♡

-Bài báo: Mamamoo hủy việc làm khách mời tại concert của MC Mong "Khó có thể cân bằng lịch ghi hình của nhà đài" 

Nguồn: Star News - Nate

1. [+1,283, -29] Nếu Mamamoo tham gia thì tôi sẽ rất thất vọng. Dù lý do có là gì thì mừng là họ đã hủy.  

2. [+1,176, -26] Quyết định đúng đắn, chẳng việc gì phải hi sinh hình tượng để diễn ở đó

3. [+1,072, -23] Công ty biết cách làm việc đấy

4. [+44, -0] Đừng dây dưa gì với MC Mong, hắn ta cũng xấu xa chẳng kém Choi Soon Shil

5. [+42, -0] Nếu đến đó diễn thì sẽ bị chửi ngang với MC Mong luôn~ làm tốt lắm

6. [+39, -1]  Uầy, mình cũng rất thích Mamamoo, nhưng nếu nhóm diễn cho concert của MC Mong thì xác định ăn gạch nhé  

7. [+33, -0] Thằng nhổ răng để trốn nghĩa vụ đấy vẫn tổ chức concert trong khi đất nước đang thế này?

8. [+33, -0] Quyết định đúng

9. [+27, -4] Hãy dùng tất cả các lý do có thể để cắt đứt liên hệ với hắn ta

10. [+27, -1] Rõ ràng là nhóm đã từ chối đề nghị của thằng cha đó  ㅎ


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment