Thursday, November 17, 2016

Bài báo: Shinbi-Umji, chúng em sẽ thi thật tốt!


Nguồn: Sports Chosun - Nate

1. [+570, -94] Uầy, mấy em GFriend nên thấy biết ơn CEO suốt cuộc dời đi.... Có vẻ anh ta chỉ chọn tài năng chứ không chọn ngoại hình nhỉ.

2. [+511, -57] Ớ từ từ đã, Shinbi mới là học sinh lớp 12 thôi á??????? Trông già hơn tuổi nhiều quá. Nếu vẫn giữ được khuôn mặt này cho tới năm 30, 40 tuổi khéo lại được khen là trông trẻ trung ấy.

3. [+336, -36] Không biết hai em này có học hành gì không nhỉ~ nhưng thôi chúc may mắn!!

4. [+39, -16] Shinbi 19 tuổi thiệt hả? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Già chát  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ sao già thế không biết  ㅋㅋㅋ  Umji thì trông như anh vận động viên môn vật Lee Wang Pyo

5. [+38, -4] Chẳng hiểu sao có đứa lại phát cuồng vì mấy em trông chẳng khác gì người bình thường trên  

6. [+30, -2]  Mặt như Umji mà cũng làm người nổi tiếng được...

7. [+27, -3] Một em thì kiểu mặt bị kéo dọc, một em mặt bị đập phẹt  

8. [+20, -1] Shinbi đang học cấp 3? Trông như mấy ajumma xinh xắn chưa lấy chồng mà hay thấy trên phố ý

9. [+16, -1] Không sao đâu các em, cứ nhìn Hyoyeon mà học tập

10. [+14, -1] Chẳng phải là mỗi khu phố đều có cỡ 30 em trông như Umji à?  


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment