Monday, November 28, 2016

Bài báo: Peniel 'tự tin khoe đầu hói tóc!'


Nguồn: Sports Today - Nate

1. [+489, -16] Chẳng hiểu sao chỉ có ở Hàn thì hói đầu mới là điều xấu. Hói đâu phải cái tội. Nhìn anh ấy tự tin như thế thật tốt~  

2. [+422, -16] Mặt đẹp trai, đầu cũng đẹp thế này thì chẳng cần tóc vẫn tỏa sáng

3. [+389, -10]   Mình cũng từng khổ sở đến muốn chết quách đi cho xong vì bị hói đầu. Rồi sau đó mình nhận ra những chuyện này đều không phải lỗi của mình. Điều làm mình suy sụp là cách mọi người soi mói mình.

4. [+26, -1] Đầu tròn đẹp ghê~

5. [+24, -2] Đầu anh này đẹp nên cạo trọc tóc vẫn đẹp, nhưng đầu mình vốn xấu nên việc mất tóc này khiến mình stress lắm...

6. [+21, -1] Đầu đẹp thiệt chứ... đến góc nghiêng cũng daebak nữa  

7. [+14, -0] Peniel không chỉ bị thưa tóc không đâu, mà còn bị rụng từng mảng tóc ấy, vụ đó mới đáng sợ, vì nó có thể khiến bạn mất hết lông tóc trên toàn cơ thể. Đó là lý do bạn thấy lông mày của anh ấy cũng đang mất dần. Hi vọng Peniel chăm cho sức đề kháng khỏe lên và bớt stress đi.

8. [+12, -0] Phía sau đầu đẹp quá  ㅋㅋ

9. [+11, -0] Trông đẹp hơn hồi lên Hello ấy nhỉ!?? Peniel cố lên! Kiểu tóc này hợp với cậu lắm  

10. [+8, -1] Là một người cũng bị chứng hói đầu, tôi ủng hộ bạn. Hyung đây cũng tiêm với làm đủ kiểu rồi, mệt mỏi vô cùng mà cứu được vùng này nó lại hói sang vùng khác. Mạnh mẽ lên nhé   


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment