Wednesday, November 30, 2016

Bài báo: [Độc quyền] Goo Hara ủng hộ lần ra mắt solo của Thunder bằng việc góp giọng trong bài hát mớiNguồn: X Sports News - Nate

1. [+562, -15] Ai ủng hộ ai cơ?... Goo Hara nên tự thấy nhục khi dám vỗ ngực gọi mình là ca sĩ với mớ tài năng của cô ta...

2. [+496, -21] Goo Hara góp giọng ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Thunder solo ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

3. [+420, -9] Góp-giọng???????????????????????????????????????

4. [+37, -0] Thế ai sẽ hát, Hara hay Thunder?  

5. [+36, -0] Đây là chiến thuật "chết cùng tao" à? ㅋ

6. [+30, -3] Kết hợp để cùng fail à  ㅋㅋ

7. [+26, -1] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Thế vì sao Hara lại rời KARA nhỉ? Không biết hát, không biết đóng phim, không thể MC...  

8. [+25, -2] Từ từ chờ em cười xong đã..... ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

9. [+20, -0] Hỏi thật là ai sẽ hát?

10. [+18, -0] Autotune (Feat. Thunder, Goo Hara)

11. [+14, -0] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Trận chiến xem ai dở hơn

12. [+14, -0] Chắc là hài kịch chứ không phải ca hát đâu các mẹ à..

13. [+14, -1] Featuring Goo Hara... hay định không bao giờ hát live bài này???  

14. [+10, -2] Muốn ủng hộ thì tham gia đóng MV là được rồi, cớ gì nhảy mồm vào hát..? Hay là ủng hộ ngược?

15. [+9, -0] Kiểu Somalia trợ giúp kinh tế cho Uganda  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


=
Credit: netizenbuzz 

No comments:

Post a Comment