Wednesday, November 9, 2016

Bài báo: Người mẫu Banana khoe thân thình nở nang trong bộ ảnh mới


Nguồn: Sports Korea - Nate

1. [+490, -12] Dao kéo quá nhiều rồi, mặt này đâu còn là mặt người Hàn nữa  

2. [+381, -22] Chuyển giới?

3. [+322, -15] Nở nang ở đâu? Chả thấy hông mông đâu chỉ thấy bơm ngực

4. [+27, -0] Chẳng phải cô ta là mấy con hót gơ thích làm màu trên Instagram à? Mũi này mà tán cho phát thì có mà phòi sillicon  ㅋㅋ

5. [+26 -3] Thời nay ai cũng đi làm người mẫu được nhỉ...

6. [+23, -1] Fake từ đầu đến chân từ trong ra ngoài...

7. [+19, -18] Lần đầu tiên thấy em này tôi đã sốc vì ẻm quá đẹp, bình luận ở đây làm sao thế?  

8. [+17, -0] Trông như người Phillippines

9. [+16, -0] Giống Sunny ha

10. [+13 -12] Chưa phẫu thuật gì mà đã trông thế này á??? Giống Tây ghê..  


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment