Friday, November 18, 2016

Bài báo: Một thí sinh bị mời ra khỏi phòng thi vì phụ huynh lỡ tay để quên điện thoại trong hộp cơm trưa và điện thoại đổ chuôngNguồn: News 1 - Nate

1. [+2,968, -45]  Ôi bác ơi... sao bác có thể quên điện thoại trong đó được chứ  ㅠㅠ  chỉ là lỡ tay thôi nhưng giờ em ấy phải chờ một năm nữa mới được thi lại  ㅠㅠ Khổ thân quá

2. [+2,265, -56] Aigoo, làm sao bây giờ  ㅠㅠ đáng lẽ người mẹ phải cẩn thận hơn chứ~~

3. [+2,238, -44] Aigoo.. giờ bà mẹ làm sao đối mặt với đứa con gái bây giờ..

4. [+186, -4] Tiếc thật, vậy là phải học lại để sang năm thi rồi... chắc giờ người mẹ đang dằn vặt mình lắm vì đã lỡ phạm sai lầm   ㅜ mọi người mạnh mẽ lên

5. [+167, -38] Chắc chắn người mẹ đã kỳ công làm cơm cho con mang đi ăn mà... thật tiếc là con bé khi về đến nhà sẽ làm loạn cả lên vì chuyện này... mong em hiểu cho sai lầm này của người mẹ.  


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment