Friday, November 25, 2016

Bài báo: Jung Chaeyeon, "Sự khác biệt giữa IOI và DIA?"Nguồn: Star1 - Naver
1. [+1,435, -105] Một nhóm em phải gánh và một nhóm phải gánh em?

2. [+1,075, -74] Mình chắc chắn là em này thấy vui khi quảng bá với IOI hơn là với DIA

3. [+996, -68] IOI trội hơn hẳn mà: độ phổ biến với công chúng, ngoại hình, tiềm năng được đưa lên giật tít... tiếc làhọ chỉ là nhóm dự án

4. [+706, -48] Điểm khác biệt lớn nhất là IOI cực kỳ nổi tiếng. Tiếc rằng nhóm chỉ duy trì trong một năm thôi. DIA thì là nugu, trừ Jung Chaeyeon ra, hoặc trừ cả Heehyun nữa vì bạn này cũng tham gia Produce 101. Điểm cộng của DIA là nhóm ký hợp đồng bảy năm nên chưa ai biết trước được trong khoảng thời gian này sẽ xảy ra chuyện gì. Cả hai nhóm đều có điểm cộng và điểm trừ.

5. [+483, -50] Năm nay em đã làm việc rất chăm chỉ, cảm ơn vì đã luôn nỗ lực cùng IOI

6. [+122, -18] Tất cả các thành viên IOI đều nổi tiếng nên Chaeyeon không bị áp lực gì khi ở trong nhóm, nhưng DIA chỉ có mình cô bé cân team nên như kiểu áp lực nhân đôi ấy

7. [+139, -24] Điểm khác biệt là một nhóm không cần em ấy làm gì cả, còn nhóm kia thì em ấy chính là cần câu cơm duy nhất của cả đám

8. [+74, -5] May là Chaeyeon chưa từng bị ngất xỉu và vẫn luôn mỉm cười suốt khoảng thời gian quay lại quảng bá với DIA, dù cô bé rất mệt mỏi với lịch trình dày đặc như thế...


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment