Tuesday, November 29, 2016

Bài báo: Hyejung-Seolhyun 'nụ cười và trái tim đốn tim'Nguồn: Sports Chosun - Nate


1. [+518, -112] Phải thừa nhận là hai bạn này dáng đẹp

2. [+412, -121] Xinh xinh

3. [+339, -88] Hai nháy hai bạn xinh nhất, nhà báo chắc fan rồi

4. [+43, -49] Người Seolhyun từ hông trở lên thì rõ đẹp, nhưng eo lại dài quá đâm chân trông bị ngắn hơn thân trên. Không đẹp... Tỷ lệ của Hyejung đẹp hơn.

5. [+37, -11] Đổi kiểu đánh khối rồi này. Nhớ có hồi mặt Seolhyun phẳng lỳ, hơn em bên trái nhiều.

6. [+36, -14] Ví dụ tiêu biểu về bong bóng media play.

7. [+35, -13] Em hay cô ta?

8. [+32, -17] Thấy Mina xinh nhất AOA, chẳng hiểu sao lại không được push mạnh hơn ㅋㅋㅋ Seolhyun xinh đấy nhưng nhờ son phấn cả thôi, chứ mặt mộc... ㅋㅋㅋㅋ

9. [+24, -10] Giống cheerleader hơn là ca sỹ.. Nhất là Seolhyunㅋㅋㅋ

10. [+20, -5] Sao mỗi chân Seolhyun có dầu vậy

Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment