Wednesday, November 2, 2016

Bài báo: 'Đến mặt mộc cũng rất ngây thơ, nữ thần Trung Hoa' Cuộc sống thường ngày như hình họa báo của Lưu Diệc Phi

Nguồn: X Sports News - Nate

1. [+153, -19] Uầy.. Nhìn trong sáng thật, daebak...

2. [+119, -15] Cá gì cũng cá, chị này nhất định sẽ không lấy Song Seung Hun đâu

3. [+69, -22]  Sao có thể so sánh với Song Hye Gyo chứ? Đến tỉ lệ cơ thể cũng khác hẳn nha

4. [+17, -3]  Đây chính là định nghĩa của 'thuần khiết' ha...

5. [+15, -3] Nhiều lúc chị ấy cực kỳ xinh đẹp và ngây thơ... còn vài lúc khác kiểu 'IQ hơi lùn một chút'    ㅋ

6. [+14, -6] Song Seung Hun không xứng với chị ấy

7. [+13, -7] Một trong số ít những nữ thần của Trung Quốc...  chị ấy như kiểu Song Hye Gyo ấy...

8. [+12, -4] Già thế rồi mà trông vẫn có nét baby nhỉ  ㅋㅋ xinh ghê

9. [+8, -3] Nếu em là Song Seung Hun thì em sẽ rước nàng về dinh ngay và luôn

10. [+7, -4] Bảo là học sinh cấp 2 tôi cũng tin 


=
Credit: netizenbuzz 

No comments:

Post a Comment