Monday, November 14, 2016

Bài báo: [Chính thức] Big Bang TOP được nhận vào đơn vị cảnh sát... nhập ngũ đầu năm 2017


Nguồn: Sports Chosun - Naver

1. [+1,144, -67] Hãy để cho các thành viên khác nhập ngũ cùng lúc luôn

2. [+1,044, -61] Nếu định đi xin các anh hãy đi cùng nhau..

3. [+739, -58] Hãy đi cùng nhau đi mà ㅠㅠㅠㅠㅠ nếu muốn sớm thấy nhóm comeback thì chỉ còn cách này thôi..

4. [+478, -58] Nhập ngũ mạnh khỏe nhé!!! Em sẽ chờ anh~

5. [+390, -38] Ôi TOP cũng sắp nhập ngũ rồi... thời gian trôi nhanh quá

6. [+108, -14] Nhập ngũ an toàn nhé ㅠㅠ nhưng các anh phải ra album thứ ba trước khi đi chứ! ㅠㅠ như thế thì em mới có thể chờ đợi được

7. [+89, -13] Cẩn thận nha, nhập ngũ thật khỏe mạnh và trở về nhé!

8. [+95, -16] Đến Big Bang cũng bắt đầu nhập ngũ rồi... TOP là người đầu tiên. Bảo trọng nhé.


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment