Friday, November 18, 2016

Bài báo: Các em học sinh lớp 12 ngay lập tức đến khu vực biểu tình khi kỳ thi đại học vừa kết thúc


Nguồn: No Cut News - Nate  

1. [+721, -21] Hy vọng tương lai~~~~~♡

2. [+689, -16] Tự hào quá... Thi xong chắc phải mệt lắm, nhưng các em không hề nghỉ ngơi mà tham gia biểu tình trong thời tiết giá lạnh thế này

3. [+649, -16] Tự hào

4. [+26, -3] Các em chính là hy vọng của đất nước này~~~

5. [+26, -6]  17 năm trước, thi Đại học xong tôi tót đi chơi như một kẻ vô trách nhiệm... Thật xin lỗi khi các em phải ra đây biểu tình khi đất nước lại như thế này  ㅠㅠ

6. [+25, -4] Quá sức tự hào, đáng lẽ các em có quyền được xả hơi hoặc đi ăn món gì đó thật ngon

7. [+17, -4] Các em là tương lai của Hàn Quốc, cố lên!

8. [+16, -4] Con mụ Tổng thống khốn nạn đã khiến các em học sinh dù thi xong cũng không thể nghỉ ngơi   ㅜㅜ

9. [+15, -3]  Người lớn chúng tôi xin lỗi vì đã bắt các em phải ra đây, trong khi các em đáng lẽ phải đang ăn mừng vì thi xong...

10. [+14, -3]  Các em đã làm rất tốt trong kỳ thi, chúng tôi rất tự hào và cũng thấy có lỗi khi để chuyện này xảy ra...  

=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment