Sunday, November 20, 2016

Bài báo: Block B Zico, bất ngờ comeback vào ngày 28? “tiết lộ gợi ý thứ 2”
Nguồn: 10asia via Naver

1. [+630, -34] Big Bang với Zico wow ㅋㅋㅋㅋㅋ Tháng 12 đang dần trở nên daebak rồi

2. [+471, -29] Big Bang đã sướng lắm rồi, lại còn cả Zico nữa! Tháng 12 này nhiều nhạc để nghe rồi đây

3. [+354, -22] Tháng 12 sẽ trở nên đẫm máu cho xem

4. [+266, -18] Có quá trời thứ đáng nghe trong tháng 12 luôn!

5. [+222, -19] Có khi nào là một nhóm nhỏ gồm Zico, Park Kyung với PO không…?

6. [+35, -5] Vì đó là một hình tam giác, có lẽ là Zico, Crush và Dean?

7. [+29, -3] Đó có thể là Zico, Crush với Dean hoặc là Zico, Park Kyung và Taeil ㅋㅋㅋ Tui nghi mấy thành viên Bastarz cũng sẽ comeback luôn cho xem ㅠㅠㅠ

8. [+18, -2] Gần đây Zico rất thường xuyên quảng bá tách biệt với Block B, điều này thấy hơi kì vì tôi luôn thấy mấy bài hát của anh này hát chung với nhóm hay hơn nhiều, như là “Nilili Mambo”, “Jackpot” và “Very Good”

Credit: Netizenbuzz

No comments:

Post a Comment