Tuesday, November 1, 2016

Bài báo : Black Pink 'Playing with Fire x Stay', làm sao bạn có thể không trở thành fan

Nguồn : OSEN - Naver


1. [+1,631, -200] Mê lắm, Black Pink daebak

2. [+1,368, -160] 'Stay' hay tuyệt... Thành công nhé~ Black Pink!

3. [+1,335, -173] Bài nào cũng hay, lần này nhỉnh hơn đấy

4. [+1,096, -125] BLACKPINK IN YOUR AREA~

5. [+1,069, -145] Ôi tim tôi sắp nổ tung luôn rồi này, quá đỉnh

6. [+422, -43] Một ca khúc đúng nghĩa, theo từ điển của tôi, tuyệt cú mèo

7. [+402, -46] Thích 'Playing with Fire' quá đi~~~~

8. [+366, -41] Những bài hát siêu hay... Thánh Teddy...

9. [+362, -45] Cái nhóm này khùng rồi, nhạc hay lắm

10. [+341, -38] Vừa bật lên ngay giây đầu tiên đã mê mệt 'Playing with Fire'. Âm hưởng của một ca khúc nước ngoài, đã tai lắm;

-

Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment