Wednesday, November 9, 2016

Bài báo: BAP, "Chúng tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm sau khi Bang Yongguk đổ bệnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"Nguồn: Herald Pop - Naver  


1. [+574, -20] Cùng thành công daebak nào. Có thể thấy được sự thiếu vắng nhóm trưởng, nhưng Baby chúng em sẽ bù đắp vào chỗ trống đó. Bài chủ đề hay jjang luôn! Tiến lên BAP  ❤️

2. [+428, -13]  Mong cậu ấy chóng khỏe...

3. [+347, -14] Noir daebak!!  Bài này hay lắm  ㅠ  Lần này phải vọt lên nhé ㅠ

4. [+322, -10] BAP thành công daebak nhé

5. [+289, -8]  Phải cố làm thật tốt!! Các anh rất đáng quý đối với chúng em, BAP

6. [+49, -0] MV mới như phim ấy;

7. [+40, -2] Mong nhóm thường xuyên được lên top tìm kiếm   ㅠ  tất cả các nhóm phát hành MV cùng thời điểm đều được tìm kiếm rất nhiều mà

8. [+34, -0] Ah, album mới daebak cực...

=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment