Monday, November 7, 2016

Bài báo: [Bài hát mới] Mamamoo 'Decalcomanie', concept sexy cũng chẳng ngánNguồn: Sports Donga - Naver

1. [+370, -13] I say Mamamamamamoo~

2. [+327, -15] Ôi xinh quá;;

3. [+293, -11] Bài này hay phát rồ lên được!!

4. [+282, -13] Bài mới hay quá ㅠㅠㅠ cùng thành công nào Mamamoo

5. [+279, -16] Ài ㅠㅠ Wheein xinh quá đi mất~ Hỵein unnie chính là hình mẫu của em, Byul unnie đúng chuẩn girl crush    ㅠㅠ Yongsun unni chính là nữ thần...

6. [+85, -2]  Công nhận bài này hay thiệt đó....

7. [+81, -2] Đúng gu của mị, hay chết mất ahuhu  ㅠ

8. [+72, -3] Hôm nay mình đã chính thứ trở thành fan của Mamamoo... ai cũng đẹp lồng lộn, MV hay với độc đáo ghê   


=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment