Wednesday, November 2, 2016

Bài báo: '11:11' của Taeyeon thống trị các bảng xếp hạng... 'sự trở lại của nữ hoàng digital'
Nguồn: Sports Seoul - Naver1. [+1,133, -183]  Bài này hay ghê, mình sẽ nghe mỗi sáng trên đường đi làm Taenggoo-ya   ^^~

2. [+889, -137] Hay thật~ replay nát máy thì thôi!!

3. [+857, -131] Hợp với tiết trời thế này quá, chắc chắn phải nghe   ♥

4. [+734, -116] Bài này hay ghê!!

5. [+778, -139] Không nghe phí đời ㅋ  một bài hát hoàn hảo dành cho mùa thu đấy các mẹ à  ㅋㅋㅋ mà chỉ là single digital thôi sao chất lượng tuyệt hảo vậy  ㅎ SNSD mãi mãi

6. [+240, -38] Thích việc cô ấy luôn theo đuổi nhiều dồng nhạc khác nhau, chẳng bao giờ lặp lại và cũng chẳng hề dễ đoán. Hóng dòng nhạc sắp tới của cô ấy quá.

7. [+240, -39] Càng nghe càng thấy hay mới chết, mùa này đúng là quá hợp đó

8. [+205, -30] Nghe bài này vào lúc sáng sớm là chuẩn luôn ㅠㅠㅠ Một bài nhất-định-phải-nghe, thích quá đi ㅠㅠㅠㅠ

=
Credit: netizenbuzz

No comments:

Post a Comment