Tuesday, November 8, 2016

Article: 'Abnormal Summit' Mark, "Ở Mỹ chúng tôi không chia hóa đơn"Nguồn: X Sports News - Naver

*Dutch pay: Chia hóa đơn sòng phẳng 

Mỹ: Luôn là nam giới trả tiền

Nhật: Chia hóa đơn sòng phẳng


-

1. [+93, -4] Em sống ở Mỹ mà chẳng mấy khi thấy họ chia hóa đơn đâu ạ. Chẳng biết bữa sáng đơn giản thì thế nào chứ bên này người ta ăn trưa một bữa thật lớn luôn. Chia hóa đơn gì chứ? Một người trả tiền ăn thì người kia sẽ trả tiền tip...  

2. [+90, -4] "Dutch pay" là tiếng Anh Hàn thôi ㅋㅋㅋㅋ Ở các nước khác làm gì có cái từ này. Ngay đến Hà Lan thì hầu như đều là đàn ông trả tiền ăn   ㅋㅋ  Dutch pay chính là kết quả lớn nhất của thói coi thường phụ nữ đã làm mờ mắt cả dân tộc. Chúng ta nên gọi nó là "Korean Men pay" thì hơn.

3. [+91, -6] Không phải Dutch pay mà là Korean Men pay và Kimchi pay  


-
Credit: kpopkfans

No comments:

Post a Comment