Friday, October 28, 2016

Sports News - Naver: "Không phải gương đâu"... Ryu Hyoyoung x Ryu Hwayoung, hai chị em được thừa hưởng ngoại hình đẹp


1. [+1,043, -17] Trông giống nhau quá chả biết ai với ai 

2. [+474, -37]  Đẹp kiểu ngây thơ trong sáng. Mong cả hai đều thành công 

3. [+551, -79]   Em còn tưởng là có tận 2 Park Shinhye cơ ㅋ

4. [+356, -32] Cô chị cô em cô nào cũng xinh~~!!   

5. [+235, -33]  Mong hai người thành công daebak~ 

6. [+50, -5]   Chưa dao kéo gì mà đẹp dữ dội

7. [+49, -6] Gene siêu tốt... xinh ghê vậy đó  

8. [+30, 0] Mình biết Hwayoung đóng Age of Youth nhưng nhìn thế này thì chẳng phân biệt được luôn   

9. [+33, -3] Á đù em nào là Hwayoung em nào là Hyoyoung?  ㅜㅜ

10. [+21, 0] Hai người mà cùng đóng một vở nhạc kịch thì sẽ hay lắm ㅋㅋ


=
Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment