Thursday, October 6, 2016

Sports Kyunghyang - Naver: 'Lee Seung Gi trong 'Ngày Quân Đội' "lực lưỡng và nam tính"
1. [+216, -1] Hul hul hul~~daebak.  Trông manly với ngầu quá

2. [+197, -1] Vào đến quân đội rồi mà khí chất vẫn bá đạo như ngày nào

3. [+192, -1] Nhớ ảnh quá

4. [+183, 0] Trông như hình cắt từ phim ấy. Quá bảnh

5. [+176, -1] Ối~~~ Lee Seung Gi giết em rồi

6. [+112, -1] Bá khí kinh người. Binh nhất Lee Seung Gi hwaiting

7. [+109, 0]  Như kiểu đang đóng phim ấy ㅋㅋㅋ


=
Credit: kkuljaem 

No comments:

Post a Comment