Monday, October 24, 2016

Sports Chosun - Nate: "Cô gái bước ra từ manhwa"... Kim Yoo Jung tại hậu trường của buổi ký tặng fan ở Gyeongbokgung
Thumbnail

1. [+568, -29] Sao em đẹp quá vậy~~

2. [+490, -29] Uầy... Đúng như kiểu bước ra từ truyện ấy  

3. [+440, -22] Oimeoi... trông như hình họa báo 

4. [+26, -9] Đẹp đẹp... Câm nín không thể diễn tả nổi  

5. [+23, -3] Em ấy là người thật hả? Nữ thần

6. [+23, -4] Ôi đẹp daebak. Mới có chừng này tuổi mà sao ngoại hình đã đỉnh cao tới vậy?   ㅠ

7. [+23, -3]  Mắt đẹp quá, sau này có tuổi rồi chắc lay động lòng người lắm  


=
Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment