Saturday, October 15, 2016

Pann: Trong lớp mấy bạn có những fandom nào thế?
(Thớt trả lời: 2 EXO, 1 Bigbang, 1 SHINee, 1 BTS, 1 Block B, 1 iKON, 1 Winner, 2 Seventeen, 1 GOT7, 1 Infinite)

1. [+179, -12] 2 Infinite, 2 iKON, 1 Block B, 2 Seventeen, 1 BTS, 3 EXO, 1 B1A4, 1 VIXX

2. [+167, -27] 3 EXO, 2 B2ST, 2 Infinite, 1 VIXX, 1 iKON, 1 Seventeen

3. [+154, -51] 3 BTS, Infinite, B2ST, iKON, Winner, Block B, SHINee

4. [+56, -7] 7 EXO, 4 Bigbang, 1 Seventeen, 1 GOT7. Với bọn con trai thì trừ 3 đứa ra còn lại là Once hết

5. [+47, -1] 4 EXO, 1 Block B, 1 BTOB, 1 B2ST, 2 Apink, 2 Mamamoo, 1 Oh My Girl, 1 Starlight, 1 Army, 2 Shawol, 2 Sone, 1 Queen, 1 Black Pink fan, 1 Inspirit, 1 SF9 fan, 1 Carat.

6. [+37, -4] Điên thật rồi. Lớp em toàn fan EXO với BTS không à. Có 1 đứa là fan Winner còn em thì fan GOT7...

7. [+36, -0] Tớ học trường trung học nữ sinh. EXO, B2ST, BTS, Seventeen, Infinite, BTOB và Block B đều là những nhóm nổi tiếng!

8. [+33, -1] 2 BTS, 2 Infinite, 1 Bigbang, 1 GOT7, 2 B2ST

9. [+26, -0] Có một lớp toàn là fan BTS không à, cơ mà lớp mị lại chả có đứa nào hết. Hay thật. Dù sao thì lớp mị cũng có 2 GOT7, 3 B2ST, 2 Infinite, 3 EXO và 1 VIXX. Một vài học sinh còn giả làm non-fan nữa cơ nên là có khi còn nhiều hơn ý

10. [+26, -0] 3 BTS, 1 Infinite, 1 Apink, 2 GFriend, 1 Block B, 1 Lovelyz, 2 EXO
-
Credit: KPKF

No comments:

Post a Comment