Wednesday, October 19, 2016

Pann: Top 3 phim yêu thích của các chế?

#1 của em đây!!!! Là "Kimi no Na wa" 

#2 là   "The girl who leapt through time"

#3 là "Our Times"
Phản hồi bài viết:  [+64][-4]

=====

1.[+48,-2] Chỉ có thể là đây

2.[+36,-2] Howl's Moving Castle và Spirited Away
 

3.[+32,-3] Titanic!
 

4.[+16,-9] Trại trẻ kỳ lạ của cô Peregrine, Harry Potter, Me Before You

5.[+14,-1] Chẳng cần phải nói thêm nữa, là Titanic ạ. Yêu anh ấy điên cuồng

5.[+13,-1] About Time
 


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment