Monday, October 17, 2016

Pann: Thảm họa xảy ra trên sân khấu của AOA ngày hôm qua

Giày..


em đi xa quá em đi xa chị quá ㅋㅋㅋㅋㅋ

Biểu cảm của Choa khi thấy Jimin chỉ còn một chiếc giày

Vì mất giày trong lúc diễn lời một nên phải tiếp tục diễn hết bài chỉ với một chiếc giày  ㅋㅋ


Ngay đến lúc phát biểu cũng vẫn chấm phẩy ㅋㅋㅋㅋㅋ


Phản hồi bài viết:  [+261][-23]
 
====

1.[+47,-1] Gif của fan làm  ㅋㅋㅋ Cười tét rún ㅋㅋㅋㅋ
 

2.[+46,0] Tại có gót nên ở hình cuối cùng đâu có đứng được  ㅋㅋㅋㄱㅋㅋㄱㅋㄱㄱㅋㄱㅋㅋㅋㅋㅋ
 
3.[+34,-3] Nhảy máu lửa quá mà   ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

4.[+16,0] Chủ nghĩa tư bản hiện hữu thật rõ nét

5.[+13,0] Ciu ghê  ㅋㅋㅋㅋ
 
=
Credit: pann-choa
 

No comments:

Post a Comment