Sunday, October 30, 2016

Pann: Teaser của ChenBaekXi được phát hành rồi ㅠㅠㅜㅠPhản hồi bài viết: [+718][-66]

====

1.[+176,-6] Không thể bỏ qua được bài b-side nào hết á. Bản kết hợp giữa Reservoir idol và Rhythm sau mùa hè quá tuyệt...  ㅋㅋㅋㅋ

2.[+174,-6] Chúc mừng ChenBaekXi debut  ❤️  Mình là fan từ khi nhóm mới debut nè  ㅠㅠ Hãy giành #1 thôi, fighting!
 

3.[+173,-8] Em đã dự được nó sẽ daebak thế nào   ㅠㅠㅠㅠ Mau cướp lấy #1 ❤️ ChenBaekXi fighting
 

4.[+83,-1] Nhà sản xuất của Growl cũng sáng tác bài này nè, daebak 

5.[+44,-1] Daebak nhóm nhỏ của EXO á?? Bây giờ em mới biết đó


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment