Thursday, October 6, 2016

[Pann] Tại sao V trang điểm?


Không cần trang điểm cũng đã đẹp trai hết hồn rồi...V là người đầu tiên làm tui thấy khi không trang điểm còn đẹp hơn cả lúc trang điểm...
Phản hồi bài viết
[+922][-124]
1. [+188][-6] CGV là đây sao?

2. [+157][-3] Khi không trang điểm thì trông V như anh bạn trai lười biếng ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ.. Vì không có chuyện các chế kiếm được anh bạn trai như này ở ngoài đời thật đâu (bạn này chơi chữ "thật" và "lười biếng").. Nhưng bôi trát các thứ các thứ vào phát thì anh ấy lại đẹp kiểu hư hỏng ngay được?... Cứ bí ẩn kiểu gì ế

3. [+141][-4] Ảnh làm con tim nhỏ bé của mị bùng choáy hự...

4. [+54][-5] Nếu V không làm người nổi tiếng với khuôn mặt này thì ổng sẽ đi làm nông dân đó...nghĩ bụng...thấy thế cũng được mà ..ㅇㅇ

5. [+47][-0] Ước gì em có thể khoe hết với các chế Taehyungie nhà em tốt đẹp đến nhường nào. Khi thằng bé muốn hẹn hò với gái thì nó sẽ hỏi xin phép bố nó trước. Quá khứ của nó trong sạch như nước luông. Không chỉ mỗi Taehyung mà cả những thành viên khác cũng thế đó. Cứ như thế này thì Chống-đạn-thiếu-niên-đoàn sẽ thành Trong-sạch-thiếu-niên-đoàn mất thôi

6.[+ 44][-0] Cgv...

7. [+41][-0] Bé tí tuổi đầu mà đã nét nào ra nét đấy rồi 

8. [+38][-0] Taetae là tất cả mọi thứ của muội
-----
Credit: https://goo.gl/XnyaJz

No comments:

Post a Comment