Friday, October 14, 2016

Pann: Nếu thứ này là người thì nhất định bạn sẽ giết chết nó1. [+605, -21] Toán. Thằng ml nếu mày là con người thì tao thề tao sẽ...

2. [+533, -12] Kinh nguyệt3. [+457, -4] Muỗi. Tao sẽ vả cho mày hộc hết tất cả số máu mày hút của tao.

4. [+144, -0] Mị sẽ đấm vỡ toét bọn mụn ra.

5. [+119, -4] Tế bào ung thư... Giết được bọn này thì bị mang tội sát nhân cũng không sao. Tao sẽ giết chúng mày để chúng mày không thể cướp bà của tao...

6. [+109, -0] Mụn, dầu thừa, mỡ, cả việc học nữa. Nếu chúng nó là người thì em không ngại tay vấy máu đâu.

7. [+87, -0] Em đồng ý với thớt nào chọn bệnh viêm mũi ㅋㅋㅋㅋ Thằng khốn dạo này láo lắm rồi đấy.

8. [+79, -0] Rõ ràng phải là kinh nguyệt rồi. Cái bọn khó tính khó chiều đấy.

9. [+72, -0] Đốt hết mỡ trên thế giới

10. [+70, -0] Đm bọn ruồi ㅡㅡ Chúng nó cứ vo ve mỗi lần em ăn, xem TV, chơi máy tính, cả ỉa nữa. ĐM lũ bệnh.

11. [+50, -0] Quá khứ tăm tối ㅋㅋㅋㅋ Cứ lâu lâu lại trồi lên một lần, em sẽ dùng hết nỗi đau và sự nhục nhã em phải chịu đựng dồn vào cú đấm.

12. [+42, -0] Mùa hè


=
Credit: kpopkfans

No comments:

Post a Comment