Tuesday, October 25, 2016

[Pann] Nếu EXO Sehun và Big Bang TOP tỏ tình với các chế cùng một lúc


Thì các chế sẽ chọn ai?

Sehun vote up
TOP vote down


Phản hồi bài viết
[+564][-450]


1. [+217][-4] Là ai thì cũng sẽ đồng ý đi date với cả hai người này thôi, đệt

2. [+145][-5] Nếu Sehun và TOP cùng lúc tỏ tình thì điều đó có nghĩa là mị với bias nhà mị vẫn có khả năng nhỉ..? Thế thì mị chọn bias của mị nha

3. [+145][-138] Sehun ngay và luôn

4. [+104][-49] Từ quan điểm của một người qua đường không thích anh nào trong hai anh này, thì em chọn TOP ạ ㅋㅋㅋㅋ Ảnh có khuôn mặt, có tiền, và cả sự nổi tiếng, vân vân và mây mây

5. [+72][-35] Chính là TOP luôn khỏi cần nghĩ nhiều... Ổng kiếm được hàng đống tiền đó

6. [+55][-31] Chẳng qua là bạn thớt muốn so sánh Sehun và TOP thôi màㅋㅋ

7. [+53][-20] Tiền và khuôn mặt, chọn TOP ạ

8. [+44][-12] Còn phải nói gì thêm nữa hả? Hãy im lặng và chọn TOP

9. [+42][-17] Sehun... Trẻ, giàu và đẹp trai ㅎ

10. [+39][-9] Chọn TOP nhé nhưng mà ngưng làm cái trò mèo như này đi đm
-----
Credit: https://goo.gl/VisKtO

No comments:

Post a Comment