Monday, October 31, 2016

Pann: Năm nay SM sẽ không tổ chức tiệc Halloween


Trên chương trình radio, Jonghyun nói đất nước đang rối ren, không phải lúc để tổ chức tiệc tùng


-


1. [+83, -3] Jonghyun không đi nhưng SM vẫn tổ chức mà, đừng có xuyên tạc lời anh ấy  ㅠㅠ Jonghyun bảo là 'với tôi thì' mà.

2. [+70, -4] Cube hủy tiệc rồi, SM cũng nên hủy đi... Jonghyun suy nghĩ thấu đáo thật.

3. [+69, -2] Jonghyun chưa từng nói gì về tiệc của SM cả nhé. Anh ấy chỉ bảo rằng cá nhân mình sẽ không ăn mừng gì cả.  

4. [+25, -0] Hôm nay Cube cũng định tổ chức nhưng đã hủy rồi. Quyết định đúng đắn đấy.


(Cube không tổ chức tiệc Halloween trực tiếp vì tình hình đất nước)

5. [+21, -0]  Ừ, đang lúc dầu sôi lửa bỏng, không nên làm gì thì hơn.

6. [+20, -0] Cả SM và Cube đều hủy rồi. Chấm hết.  

7. [+19, -2] SM còn tổ chức concert ở Nhật ngay trước ngày Giải phóng Dân tộc cơ  mà. Hy vọng gì cái tụi đó quan tâm tới đất nước?  

8. [+18, -0] SM và Cube đều quyết định không tiệc tùng gì hết rồi. 


=
Credit: kpopkfans

No comments:

Post a Comment