Sunday, October 9, 2016

Pann: Joy nhuộm lại tóc đen!!!!


Cuối cùng ngày này đã tới!!! Con bé quay lại với tóc đen rồi!!!  
Phản hồi bài viết: [+173][-40]
 
====

1.[+48,-8] Vậy là nhân dân không được thấy mái tóc này nữa hả?...

2.[+36,-5] Tóc đen đẹp hơn  
 

3.[+33,-7] Tóc đen hảo hảo
 

4.[+16,-5] Bé Joy để màu nào cũng xinh  ♡
 

5.[+14,-2] Đợt quảng bá ngắn quá  ㅜㅜ còn chưa được 1 tháng mà 


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment