Tuesday, October 11, 2016

Pann: Chương trình truyền hình thực tế mà đến cả non-fan cũng thích xemBlock B Match Up


Block B 5 Minutes Before Chaos


2PM Idol Show


2PM Wild BunnyInfinite Sesame Player


MBLAQ Sesame Player


Apink: Apink News


BtoB: BtoB Diary, B+ Diary


Shinhwa: Shinhwa Broadcast

=

Phản hồi bài viết: +6

- Wild Bunnyㅋㅋㅋㅋ

- Sesame Player của Infinite giải trí cực

- Em còn thích 2NE1 TV nèㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Sesame Player buồn cười cực ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ cái màn chuối giấmㅋㅋㅋㅋ

- Biết ngay là có Wild Bunnyㅋㅋㅋㅋㅋ

- Chương trình thực tế của Block B siêu hài ấyㅋㅋㅋㅋㅋ

- Wild Bunny với Shinhwa Broadcast banh họng nhất luôn

- Wild Bunny thì thôi kinh điển rồi ㅋㅋㅋㅋ cười bá cháy bọ chétㅋㅋㅋㅋ

- Match Up và Shinhwa Broadcastㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- Wild Bunnyㅜㅜㅜ


=


Credit: http://pann-choa.blogspot.com/2016/10/instiz-reality-shows-that-even-non-fans.html

Mở ask tại địa chỉ: http://ask.fm/NetizenbuzzVtrans. Mọi thắc mắc, chất vấn, tâm tình... xin mời gửi về đây. 

No comments:

Post a Comment