Wednesday, October 12, 2016

Pann: Các thành viên bạn cứ chắc mẩm phải là maknae

Nhìn ngoại hình bạn thề sống thề chết họ chính là maknae  ㅋㅋ Nhưng khi nhìn tuổi thật thì sốc trợn ngược ý 

1. Lovelyz Yoo Jiae


2. Twice Dahyun


3. Seventeen Woozi


4. BTS Jimin


5. Exo Xiumin


Sao ai cũng ciu hết vậy   ㅠㅠ nhìn mặt vầy ai đoán được tuổi chứ ㅠㅠ

Phản hồi bài viết:  [+309][-22]
 
====

1.[+225,-57] Già đầu nhất EXO, trông y như cây hút fan nhưng thật ra lên sân khấu thì chính là  một oppa nam tính  ㅠㅠㅠㅠ anh là tất cả ㅠㅠㅠㅠ
 

2.[+180,-54] Sang năm Jiae được 50 bẻ đôi rồi  ㅠㅠ  đến giờ nàng vẫn đẹp lên từng ngày, đẹp xuất sắc!ㅜ
 

3.[+155,-71] Không phải maknae hả?....... là maknae mà
 

4.[+51,-14] Hành động của Real Man Lee Jihoon quá đáng yêu!!! À mà thật ra bởi anh ấy đáng yêu đó  ㅎㅎ
 

5.[+48,-12] Thật ra tính cách của Woozi manly lắm, chỉ nhõn tội bo đì thì quá moemoe. Kiểu trong ngoài bất nhất ấy
 

6.[+47,-4]  Minseokie là chân ái ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
 


7.[+46,-14] Maknae bên trái, ở bên phải cũng là maknae luôn
 

=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment