Friday, October 14, 2016

Pann: Bạn muốn sở hữu gương mặt nào trong 3 người?Em sẽ chọn Hani hoặc Tử Du  ㅠㅠㅠ

Còn các mẹ thì sao?

Phản hồi bài viết:  [+24][-29]
 
====

1.[+85,-20] Mặt ai cũng biết ơn lắm luôn, nhưng em thích Seolhyun nhất 

2.[+74,-15] Thân hình Seolhyun, khuôn mặt của Hani
 
3.[+65,-16] Seolhyun..  ㅠㅠㅠ Vừa sang chảnh vừa ngây thơ
 

4,[+27,-3] Hani 

5.[+21,-3]  Seolhyun
 
6.[+18,-1] Hình này dìm Du quá   ㅇㅇHình này ai cũng xinh đây này, thành ra chả biết chọn ai... Seolhyun đẹp ngây thơ, Hani đẹp sang chảnh, Tử Du đẹp lạ  
 

7.[+18,-1] Seolhyun
 
8.[+13,0] Người Seolhyun siêu đẹp, phải gọi là top 3 trong giới idol. Ý kiến cá nhân.
 


=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment