Tuesday, October 18, 2016

Pann: Ảnh cũ của Jung Joon YoungCấp 2Cấp 1Cấp 3


-

1. [+112, -19] Tất nhiên là Jung Joon Young không dao kéo gì rồi. Dân tình cứ nhân cơ hội rêu rao anh ấy là quái vật thẩm mỹ cắt mí với tiêm filter này nọ. Cầu cho bị kiện hết đi ㅋㅋ

2. [+84, -12] Joon Young à ㅠㅠ Quay lại '1N2D' nào

3. [+78, -11] Ôi hồi cấp 3 đẹp giai vãi

4. [+23, -1] Hồi nhỏ ai chả khác, kể cả mấy bạn đẹp mã

5. [+21, -1] Jung Joon Young đẹp nhất là hồi Superstar K. Hồi đó ngày nào cũng phải vote cho chàng... Một thời đã xa một thà đã xơi.

6. [+19, -0] Thì JJY vốn là ulzzang mà không phải sao?
_

Credit: kpopkfans

No comments:

Post a Comment