Saturday, October 22, 2016

Newsen - Daum: Park Myung Soo gây sốc bằng tạo hình Harley Quinn1. [+420, -12] Thật ra trông hợp một cách bất ngờ.... Đẹp hơn mấy người cố tỏ ra xinh xắn sexy gì gì đó khi cosplay Harley Quinn ấy chứ   

2. [+310, -9] Đỡ nổi da gà hơn mấy má cốt lây đó giờ. Myung Soo chiến thắng~!!    

2. [+289, -5] Unni.. xinh quá. Giống lắm ạ   ㅋㅋㅋ

3. [+132, -5] Á đù... Đhs trông lại đẹp thế nhỉ  

4. [+115, -6] Hợp lắm ạ   ㅎㅎㅎㅎ

5. [+105, -7] Park Myung Soo hài ghê 

6. [+92, -2] Kinh điển ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

7. [+89, -3] Xinh quá 

8. [+84, -9] ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ  Myungsoo-ong có khác

=
Credit: kkuljaem

No comments:

Post a Comment