Naver: Taylor Swift ♥ Drake, từ bạn tới người yêu
Phản hồi bài viết: +64


=====

1. [+1946, -58] Tôi chẳng quan tâm tới mấy đứa như thế

2. [+1164, -51] Chệ Loan thích gây sự chú ý thôi, các chế cứ yên lòng

3. [+720, -38] Chuyện yêu đương của người ta, người ta thích làm gì thì làm.. Nhưng nói về mặt con người ấy thì cũng hơi quá đáng với người cũ nhỉ... chắc người yêu cũ đang tự vấn xem hồi đó nó có yêu mình thật không

4. [+578, -19] Thế giới bên đó cũng vãi nhỉ...

5. [+379, -19] Cả hai mới chia tay xong mà. Cô chia tay Tom anh chia tay Rihanna

6. [+82, -3] Taylor không bao giờ độc thân.. Vừa bỏ anh này đã tiến tới với anh khác, một vòng luẩn quẩn

7. [+56, -3] Clgt... thế giới động vật à  


=
Credit: pann-choa

0 comments:

Post a Comment