Sunday, October 30, 2016

Naver: "Giờ là thời đại maknae.... Tử Du và Jun Somi" Hai visual khó ai sánh bằng
- Cả hai đều là gà JYP! JYP đúng là có khiếu chọn nhóm nữ ghê 

- Cả Somi và Tử Du đều xinh 

- Chắc là sáng tinh mơ vừa tỉnh dậy là cả hai đã phải chăm sóc nhan sắc dữ lắm  ♡

- Hai visual cân cả tương lai của JYP 

- Đẹp thật  

=
Credit: pann-choa

No comments:

Post a Comment