Monday, October 3, 2016

[naver] 'Chúng tôi cách nhau 10 tuổi'... Vẻ trái ngược của Krystal và Sandara Park


Phản hồi bài viết: +498

- Hai người họ còn chẳng đi cùng nhau ㅋㅋㅋㅋㅋ Sao lại gộp chung thế ㅋㅋㅋ

- Mặt Sandara baby thật...

- Đúng là mặt Sandara có trẻ, nhưng dáng với quần áo cổ mặc cũng khiến cổ trông trẻ hơn nữa

- Cả hai đều xinh dã man
_

Credit: pannchoa

No comments:

Post a Comment